Wydawnictwo „W drodze”

Głosimy wszystkim i wszędzie. Naszym sposobem jest oficyna wydawnicza i miesięcznik W drodze


ul. Kościuszki 99
60-920 Poznań
tel. 61 852 31 34 / fax 61 850 17 82
www.wdrodze.pl
Dyrektor: Tomasz Grabowski OP