Wrocław

Historia
W centrum Wrocławia położony jest rozległy zespół zabudowań dawnego kwartału dominikańskiego. W jego skład od XIV wieku do 1811 roku wchodziły klasztory SS. Dominikanek i OO. Dominikanów oraz dwie gotyckie świątynie. Wobec likwidacji zakonów przez rząd pruski, późniejszych rozbiórek, a przede wszystkim zniszczeń, które przyniósł ze sobą rok 1945, z dawnej świetności pozostało niewiele.

Klasztor św. Wojciecha
Plac Dominikański 2
50-159 Wrocław
www.wroclaw.dominikanie.pl
tel.: 71 344 66 31 (centrala)
fax: 71 344 71 70