Korbielów

Konwent N.M.P. Królowej Aniołów
Parafia p.w. N.M.P. Królowej Aniołów
Dom rekolekcyjny im. o. Jacka Woronieckiego

Korbielów, ul. Beskidzka 24, 34-335 Krzyżowa
www.korbielow.dominikanie.pl
tel.: (33) 863 68 79 (przełożony)
fax (33) 863 60 64