Tarnobrzeg

Historia
Historia klasztoru dominikanów w Tarnobrzegu wiąże się w sposób nierozerwalny z obecnością na tym terenie rodu Tarnowskich.

Konwent Wniebowzięcia N.M.P.
Parafia p.w. Wniebowzięcia N.M.P.

ul. Kościuszki 2
39-400 Tarnobrzeg
www.tarnobrzeg.dominikanie.pl
tel. 15 823 42 53 / fax: 15 822 46 55