Warszawa – Freta

Historia
Latem Roku Pańskiego 1603, po tym jak bp. poznański Wawrzyniec Goślicki wydał zgodę na założenie klasztoru, przyjechał do Warszawy o. Abraham Bzowski wraz z jedenastoma braćmi. 4 listopada 1604 r. - generał zakonu o. Hieronim Xavierre eryguje klasztor. Przeorem nowego klasztoru zostaje wybrany o. Abraham Bzowski

Konwent św. Jacka
ul. Freta 10
00-227 Warszawa
www.freta.dominikanie.pl
tel.: 22 635 47 00, 22 635 84 19 / fax: 22 831 36 94