Ustroń-Hermanice

Historia
Duszpasterstwo parafialne w Hermanicach dominikanom powierzył w 1987 r. biskup katowicki Damian Zimoń. Inicjatywę tę popierał proboszcz parafii św. Klemensa w Ustroniu, ks. Zielasko, który liczył, że właśnie dominikanie rozwiną kult maryjny. W liście pasterskim do parafian hermanickich biskup powierzenie parafii braciom kaznodziejom uzasadniał tym, że zakonnicy ci przychodzą jako duchowi synowie św. Jacka, patrona diecezji, ponadto przychodzą, aby „przeciwdziałać sekciarstwu”.

Dom N.M.P. Królowej Polski
Parafia P.W. N.M.P. Królowej Polski

ul. Dominikańska 14, 43-450
Ustroń – Hermanice
www.hermanice.dominikanie.pl
tel.: 33 854 36 45 / fax: 33 854 36 83