Rzeszów

Historia
Decyzją Prowincjała Polskiej Prowincji Dominikanów Ojca Tadeusza Marka dominikanie przybyli do Rzeszowa 28.10.1986 roku. Zamieszkali w zakupionym niewielkim domku przy ul. Pstrowskiego 15 /dziś ul. Dominikańska/. Nie zdradzając nawet wobec najbliższych sąsiadów kim są, w wielkiej tajemnicy zaczęli przygotowywać kaplicę, wykorzystując na ten cel istniejący w budynku garaż.

Konwent św. Jacka
Parafia p.w. św. Jacka

ul. Dominikańska 15, 35-041 Rzeszów
www.rzeszow.dominikanie.pl
tel.: 17 860 91 30 (centrala)
tel.: 17 860 31 32 (przeor)