PostDA – Warszawa-Freta

www.postda.freta.dominikanie.pl

Dominikańskie Duszpasterstwo Absolwentów

Duszpasterz:
Maciej Kosiec OP