Łódź

Historia
Znaleźliśmy się w Łodzi w 2004 roku dzięki zabiegom osób świeckich zabiegających o obecność braci w Łodzi. Naszą obecność poprzedziły wieloletnie przyjazdy do Łodzi dominikanów z Polski z wykładami i konferencjami.

Konwent bł. Pier Giorgia Frassatiego
ul. Zielona 13, 90-601 Łódź
www.lodz.dominikanie.pl
tel.: 42 639 28 70 / fax.: 42 639 28 79