Lednica 2000 – Poznań

www.lednica2000.pl

Spotkania Lednickie,
Wspólnota Lednicka

Duszpasterze:
Jan W. Góra OP
Mirosław Nowak OP