Kraków „na Gródku”

Klasztor N.M.P. Śnieżnej
Siostry Dominikanki
ul. Mikołajska 21, 31-027 Kraków
www.grodek.mniszki.dominikanie.pl
tel.: 12 422 79 25