Katowice

Historia
Do Katowic przybyliśmy 26.08.2012 i na zaproszenie metropolity katowickiego abpa Wiktora Skworca aby objąć duszpasterstwo w parafii Przemienienia Pańskiego w śródmieściu. Starania o założenie zakonu w Katowicach sięgają jednak okresu powojennego (1946-1947), kiedy to „zrodził się w pewnych kręgach kościelnych pomysł, iż należałoby duszpasterstwo w śródmieściu Katowic powierzyć wyspecjalizowanej grupie kaznodziejów, jaką byłaby wspólnota dominikanów

Konwent Przemienienia Pańskiego
Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego

ul. Sokolska 12, 40-084 Katowice
www.katowice.dominikanie.pl
tel.: 32 203 70 15