Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach

Chronimy człowieka przed manipulacją psychologiczną, doktrynalną i ideologiczną, pomagamy uwikłanym w sekty i uzależnionym od indoktrynacji psychicznej, ich bliskim i przyjaciołom


www.badzwolny.eu
Koordynator: Emil Smolana OP