Biblioteka Dominikanów w Krakowie

Prowadzimy specjalistyczną bibliotekę, gromadzącą książki i czasopisma przede wszystkim z zakresu filozofii, teologii, historii Kościoła i prawa kanonicznego. Opiekujemy się zbiorem ok. 20000 starodruków i inkunabułów


ul. Stolarska 12
31-043 Kraków
Katalog: www.biblio.dominikanie.pl
Strona biblioteki (podstrona kolegium): www.kolegium.dominikanie.pl/informacje_podstawowe.php
Biblioteka cyfrowa ARMARIUM: www.bc.dominikanie.pl