Adonai – Warszawa-Freta

www.adonai.op.opoka.org.pl

Wspólnota świeckich przy klasztorze

Duszpasterze:
Marek Pieńkowski OP
Rafał Skrobacz OP